نازلهای نوردسون / NOZZLE

نازلهای نوردسون / NOZZLE

نازلهای نوردسون / NOZZLE

 

نوردسون طیف وسیعی از نازل‌های هات ملت و نازل­های اسپری را برای ارائه هر گونه الگوی چسب مورد نیاز برای کاربردهای خاص ارائه می‌کند. نازل­های هات ملت به راحتی قابل تعویض هستند و انعطاف پذیری تولید را فراهم می کنند. نازل­های چسب نوردسون با مهارت خاص و با کیفیت ساخته شده اند تا پاشش چسب دقیق و مورد نیاز را ارائه دهند. اگر خط تولید خود را به نازل­های چسب حرارتی قابل اعتماد مجهز کنید، کیفیت و بهره وری محصولات افزایش پیدا خواهد کرد.