قطعات یدکی Nordson

قطعات یدکی Nordson

تامین دستگاهها، قطعات یدکی و لوازم مصرفی Nordson

دستگاههای چسب گرم یا هات ملت مدل های مختلف Problue, Durablue و ...

 نازل های Precision Nozzles، Saturn Precision Nozzles و ...

شلنگ های Advanced Technology Hot Melt Hoses، Blue Series™ Hot Melt Hoses، DuraBraid™ Hoses و ...

تفنگی های AD Series Handguns، Electric Guns و ...

مخرن های 4، 7، 10، 15، 16، 25، 30، 50 و 100 لیتری

فیلترهای In-Line Filter، Saturn® In-Line Filter و ...

و سایر ملزومات و قطعات مصرفی نوردسن Nordson

لینک اصلی شرکت نردسون Nordson

http://www.nordson.com